Wyniki badań

Sprawdzeniu podlegają tyko wyniki uzgodnione z lekarzem.

Numer badania
Rok badania